Officer hotade soldat med pistol

En officer på jägarregementet K3 i Karlsborg har hotat en värnpliktig genom att trycka en pistol mot hans huvud. Orsaken sägs vara att fältjägaren kom på efterkälken under en övning.
Det var i slutet av februari, som den värnpliktige fältjägaren sackade efter i samband med en övning. Befälet tryckte då sin tjänstepistol, en Glock, mot lumparens huvud. Meningarna går isär hur officeren riktade vapnet. Men enligt K3:s anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd knackade löjtnanten på den värnpliktiges hjälm med pistolens kolv. Överbefälhavaren (ÖB) Johan Hederstedt ser allvarligt på händelsen. ÖB accepterar inte en kränkande särbehandling, som den på K3.