Klimatrapport stoppad av Näringsdepartementet

2:05 min

Enligt nya uppgifter var det Näringsdepartementet som beordrade Trafikverket att stoppa arbetet med en omdiskuterad klimatrapport. 

Om Sverige ska nå klimatmålen, måste biltrafiken minska och planerade vägprojekt prioriteras bort. Det slås fast i en klimatrapport som Trafikverket publicerade i slutet av februari. 

Som Ekot tidigare avslöjat var klimatrapporten tänkt att ingå i det inriktningsunderlag som Trafikverket lämnade till regeringen. Underlaget skulle göras inför regeringens arbete med en ny infrastrukturproposition för perioden 2018-2029.

Men enligt Ekots källor stoppade Trafikverkets ledning rapporten, och den fanns inte med i inriktningsunderlaget till regeringen. 

Trafikverket har förnekat att klimatrapporten skulle ha stoppats och har hävdat att det aldrig var tänkt att den skulle ingå i underlaget till regeringen.

Inriktningsunderlaget fick nyligen skarp kritik av flera tunga remissinstanser för att inte ta tillräcklig hänsyn till klimatmålen.

Nya uppgifter som Ekot tagit del av, stärker bilden av att klimatrapporten var tänkt att ingå i inriktningsunderlaget, men stoppades.

Enligt en tjänsteanteckning från ett möte mellan Trafikverket och Naturvårdsverket i oktober förra året uttalade sig Trafikverkets representanter. Den nationelle planeraren Rolf Haraldsson och utredningsledaren Jarl Hammarkvist, sa då att arbetet med klimatrapporten avbröts först efter "tydliga direktiv från Näringsdepartementet att det inte var ett sådant upplägg av analysarbetet (...) som önskades." 

Rolf Haraldsson bekräftar för Ekot att det är så han har uppfattat det. Men när det gäller hur och av vem på Näringsdepartementet som direktivet att avbryta arbetet ska ha ha getts, så hänvisar han till Sten Hammarlund, som var Trafikverkets projektledare för myndighetens arbete med inriktningsunderlaget. Hammarlund var alltså inte själv med på mötet med Naturvårdsverket och säger nu till Ekot att hans medarbetare som deltog på mötet, måste ha missuppfattat det hela.

– Ja, alltså Näringsdepartementet har inte vid något tillfälle uttryckt att vi skulle avbryta något analysarbete, säger Sten Hammarlund.

Också infrastrukturminister Anna Johansson (S), förnekar att Näringsdepartementet skulle ha lagt sig i Trafikverkets arbete.

– Jag har entydiga uppgifter från både Trafikverket och tjänstemännen på Näringsdepartementet att några sådana direktiv inte har lämnats, säger Anna Johansson.

Den aktuella klimatrapporten publicerades till slut, i slutet av februari. Men rapporten ingår nu inte i inriktningsunderlaget till regeringens arbete med en ny infrastrukturproposition. Något som bland andra Naturvårdsverket är kritiskt till. 

– Det underlaget är ju bristfälligt kring hur miljö- och klimatmålen ska nås. Därför behöver på olika sätt de frågorna tillföras och belysas bättre, säger Leif Holmberg, chef för Naturvårdsverkets enhet för luft- och klimatstyrmedel.