Kraftsamlar för att stoppa gruva vid Storsjön

1:31 min

Nu samlar föreningen Rädda Storsjön sina krafter för att försöka stoppa gruvprojektet vid Storsjön. Under onsdagen bjuder man in till ett möte på Labbis i Forsbacka.

Leif Sjöstrand är ordförande i Rädda Storsjön och oroar sig för konsekvenserna för grundvattnet.

– Vattnet kommer att få del av det giftiga avfallet. Det rinner ut i Gavleån och vidare ut i Gävle.

Wiking Mineral fick tillstånd från Bergsstaten för en gruva i Vindfall alldeles söder om Forsbacka redan 2014 och just nu väntar bolaget på att få bearbetningskoncession för ytterligare en gruva bara två kilometer därifrån, vid Sörtärnan.

I båda gruvorna planerar man att bryta silver, bly och zink.

Men det krävs också tillstånd från Mark- och miljödomstolen och därför kommer det att ta minst ett par år innan gruvbrytningen kan börja, uppskattar företagets nytillträdde VD Torgrim Svensson.

Arbetet med den miljökonsekvensutredning som krävs har fortfarande inte påbörjats.

Men Leif Sjöstrand tycker att det är viktigt att engagera sig redan nu. Och i dag onsdagen bjuder man in till ett möte på Labbis i Forsbacka. Konsekvenserna av en eventuell gruva oroar Sjöstrand.

– Det är inte en vanlig järnmalmsgruva, utan det handlar om sulfidmalmer och det sprider giftigt avfall då. Vissa experter hävdar att det är lika farligt att hantera som vid uranbrytning.

– Enligt Wikings ansökan skulle det ge mellan tio och tjugo jobb, kortvariga jobb eftersom brytningen är beräknad till tre till fem år. Medan miljöförstöringen blir ett livslångt straff för oss, säger Leif Sjöstrand.