Naturgasledning dyrt alternativ

Det är tekniskt möjligt att bygga en naturgasledning från Nordnorge via Västerbotten eller Norrbotten till Västra Finland. Men det skulle kosta drygt 10 miljarder kronor, enligt en finsk undersökning.
Den höga kostnaden gör att en naturgasledning inte är ett konkurrenskraftigt alternativ till den nuvarande elproduktionen.