Fler läkare och sjuksköterskor hyrs in

2:22 min

Inhyrningen av vårdpersonal fortsätter att öka kraftigt på grund av svårigheterna att hitta sjuksköterskor och läkare. Regionernas och landstingens kostnader för inhyrning steg med nästan 20 procent i fjol jämfört med 2014. Nu höjs röster för att stoppa användandet av bemanningsföretag.

– Jag står för att ur mitt perspektiv, på Medicinkliniken i Västerås, skulle det bästa vara ett stopp för hyrsjuksköterskor. En hyrsjuksköterska är 30-50 procent dyrare och vi får en sämre tjänst. De pengarna skulle jag hellre vilja lägga på den egna personalen, säger Åke Tenerz som är chef för Medicinkliniken på Västerås sjukhus.

– Om vi inte gör något kommer vi hamna i en situation då vi inte kan göra något, säger han.

Åke Tenerz är en av många klinikchefer i Sverige som de senaste åren i allt högre grad tagit in hyrsjuksköterskor för att klara av verksamheten.

Än så länge är det bara drygt tre procent av sjuksköterskorna som är inhyrda på medicinkliniken i Västerås men Tenerz ser att problemet växer kraftigt.

Sjuksköterskorna lockas till bemanningsföretagen som betalar bättre.

– Jag tror inte att det finns en enda sjuksköterska som inte har gått in och tittat på annonserna. I vissa annonser står lönen redan i rubriken, det står 40 000 kronor. För min del har jag inte valt något sådant än så länge för att som bemanningssjuksköterska får du två dagars upplärning och sedan ska du vara redo att köra, säger Cornelia Karlsson som är sjuksköterska på lungavdelningen på Västerås sjukhus.

Hur mycket mer tjänar man som bemanningssjuksköterska?
– Min nya lön från och med april ökar med 725 kronor till 26 815 kronor, så det är ganska stor skillnad mot 40 000.

I fjol lade Sveriges landsting och regioner ut nästan fyra miljarder kronor på inhyrd personal. Fortfarande går en stor del av dessa pengar till hyrläkare men kostnaderna för hyrsjuksköterskor stiger snabbare.

Sammanlagt ökade kostnaderna för hyrpersonal med omkring 20 procent under 2015 jämfört med 2014. På lokal nivå sticker sex regioner ut i statistiken med ökningar på omkring eller mer än 50 procent. Däribland Skåne, Värmland och Örebro. Totalt sett har Västernorrland högst kostnader per invånare.

Bild

0

-10

-20

10

20

30

40

50

60

70

Kronoberg

Gotland

Skåne

Jämtland Härjedalen

Värmland

Örebro

Kalmar

Östergötland

Västmanland

Norrbotten

Västernorrland

Blekinge

Sörmland

Västerbotten

Uppland

Västra Götaland

Jönköping

Gävleborg

Dalarna

Halland

Stockholm

Kronoberg

Gotland

Skåne

Jämtland Härjedalen

Värmland

Örebro

Kalmar

Östergötland

Västmanland

Norrbotten

Västernorrland

Blekinge

Sörmland

Västerbotten

Uppland

Västra Götaland

Jönköping

Gävleborg

Dalarna

Halland

Stockholm

De betalar mest för inhyrd personal

Kostnader per landsting/region 2015

Procentuell förändring från 2014

De ökade kostnaderna mest

0

100

200

300

400

500

miljoner

Bild

Procentuell förändring från 2014

De ökade kostnaderna mest

Kronoberg

Gotland

Skåne

Jämtland

Härjedalen

Värmland

Örebro

Kalmar

Östergötland

Västmanland

Norrbotten

Västernorrland

Blekinge

Sörmland

Västerbotten

Uppland

Västra Götaland

Jönköping

Gävleborg

Dalarna

Halland

Stockholm

Kronoberg

Gotland

Skåne

Jämtland

Härjedalen

Värmland

Örebro

Kalmar

Östergötland

Västmanland

Norrbotten

Västernorrland

Blekinge

Sörmland

Västerbotten

Uppland

Västra Götaland

Jönköping

Gävleborg

Dalarna

Halland

Stockholm

De betalar mest för inhyrd personal

Kostnader per landsting/region 2015

0

100

200

300

400

500

miljoner

0

-10

10

20

30

40

50

60

Bild

0

1

2

3

4

miljarder

Kostnad fördelat på läkare och sjuksköterskor

Läkare

Sjuksköterskor

Totalt

2014

2015

Bild

Läkare

Sjuksköterskor

Totalt

0

1

2

3

miljarder

Kostnader fördelat på läkare och sjuksköterskor

2014

2015

Källa: Alla regioner och landsting