Hummerlarver detaljstuderas i Fiskebäckskil

1:28 min

Sedan ett par veckor tillbaka odlas tiotusentals små hummerlarver på Sven Lovén centrum för marina vetenskaper i Fiskebäckskil. 

Experimentet är en del av ett brett europeiskt samarbete där hummerforskare och odlare samlas under en vecka för att studera den europeiska hummerlarvens utveckling.

– Det är första gången som odlare och forskare från Skandinavien och Europa går samman i ett gemensamt experiment och studerar larverna på detaljnivå, säger Susanne Eriksson, forskare och marinbiolog vid Göteborgs universitet.

Studien är en del av det svenska odlingsprojektet Nomaculture, där målet är att ta fram ekologiskt och ekonomiskt hållbara metoder för svenskt marint vattenbruk.

De ska både ta reda på mer om larverna ur ett biologiskt perspektiv, men även om vad som är bäst för humrarna ur ren odlingssynpunkt. 

– Många som odlar hummer i dag blandar kullar och åldrar, och har inte den kontrollen som vi har möjligheten att ha i ett sånt här experiment, säger Susanne Eriksson.