Erik den helige bentätare än dagens 35-åringar

1:37 min

Erik den helige, som var kung i Sverige på 1100-talet, hade riktigt bra bentäthet. Det visar de första naturvetenskapliga analyserna av hans kvarlevor i relikskrinet.

– Vi har mätt på lårbenet och upptäckt att han har 20-30 procent tätare ben än män i samma ålder har idag, säger osteoporosläkaren Östen Ljunggren, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har undersökt Erik den heliges ben som om de kom från en vanlig, levande patient. Erik den helige var i 35-årsåldern när han dog.

Frågan är om folk på den tiden hade tätare ben än vi och var mindre bensköra. Enligt Sabine Sten, som är arkeolog och osteolog vid Uppsala Universitet, Campus Gotland och som har lett arbetet med Erik den Heliges ben, tyder annan pågående forskning på att våra förfäder hade starka ben.

– Vi arbetar med just osteoporos och har gjort bentäthetsmätning av 400 medeltida individer från olika delar av landet och vi har sett att generellt är det bra densitet i benen, säger Sabine Sten om resultaten som inte är färdigsammanställda än, säger Sabine Sten.

Benen som man tror har tillhört Erik den helige tyder på att han borde haft goda gener konstaterar osteoporosläkaren Östen Ljunggren. Bentäthet i den åldern anses bero till 70-80 procent på arv, men kost och motion spelar också roll. 

Vad skulle du säga till den här mannen, om han varit din levande patient?

– Fortsätt leva som du gör, säger Östen Ljunggren.