Växter mer klimatsmarta än man trott

Växter producerar mindre koldioxid vid högre temperaturer än man tidigare trott. Detta enligt en studie, som presenteras i veckans nummer av tidskriften Nature.

Det här betyder att växterna är bättre på att tåla den av människan orsakade klimatförändringen och inte förstärker den lika mycket med ökad utsöndring av klimatpåverkande gaser, som andra kortare växtförsök pekat på.

Forskarna påpekar att det här bara handlar om den koldioxid som växternas blad avger och inte växternas totala påverkan, men de tycker att resultaten är en viktig bit i klimatpusslet.

Referens:
P. B. Reich et al, Boreal and temperate trees show strong acclimationof respiration to warming, Nature 2016, doi:10.1038/nature17142