Ryssland bedriver ett psykologiskt krig menar Säpo

2:06 min

Säkerhetspolisen gör analysen att Ryssland bedriver att psykologiskt krig mot Sverige.

Syftet är att manipulera, splittra och påverka demokratiska beslut.

I Säkerhetspolisens årsbok, som presenteras i dag, skriver myndigheten att både beslutsfattare och allmänhet i Sverige är måltavlor.

I sin förra årsbok skrev Säkerhetspolisen, Säpo, att det största spionagehotet kommer från Ryssland, nu konstateras det att ett tiotal av de ryska diplomaterna i Sverige är agenter. Rysk ambassadpersonal har under 2015 ombetts lämna landet.

Det antal stater som spionerar på Sverige är relativt konstant. Spionerna kommer till Sverige via delegationer, företag, ambassader, konsulat och flygbolag. Ryssland följt av Iran och Kina som spionerar mest.

Sedan 2014 har hotet från Ryssland breddats. Det handlar om rysk icke-linjär krigföring. Det kan handla om allt från nättroll, desinformation som svartmålar politiker och myndigheter. Säkerhetspolisen ser förfalskade brev som cirkulerar på nätet, men också kartläggning av militär och civil infrastruktur

Säpo:s chefsanalytiker Lari Nyroos konstaterade att det sannolikt kommer att ske fler terrordåd eller försök till terrordåd i vårt närområde framöver. Övertygade IS-återvändare är inte de enda hoten i Sverige men de farligaste menar Nyroos.

IS är ingen stat. Fenomenet med kvinnor och barn som reser till deras område oroar Säpo. Barnen får inte bara utstå krig utan också hjärntvätt. Det kan bli en ny generation terrorister och det finns nu en ny generation IS-aktivister som är duktiga på sociala medier.

Propagandan har som syfte att radikalisera unga människor och har nått en aldrig skådad omfattning, säger Lari Nyroos. Fram till nu har 300 personer rest från Sverige för att delta i strider i Syrien och Irak. Av dem har 135 återvänt och 44 har mist livet. Av dem som återvänt är fortfarande vissa övertygade, medan andra har ändrat sig, berättas på presskonferensen.

Sedan 2011 har 107 000 syrier sökt asyl i Sverige. Bland dem kan finnas personer som kan utgöra ett potentiellt hot. Säpo arbetar för att reducera den risken.

Säpo har en daglig kontakt med partners inom och utom landet. Samarbetet med polisen har förbättrats. De är bättre rustade att förhindra terrorbrott.

Man satsar nu på att försöka planera för hot man inte känner till. Händelserna i Paris har höjt kraven på Säkerhetspolisens arbete.

De ser också, som en konsekvens av det ökade flyktingmottagandet, ett ökat antal medborgargarden och gatupatruller. Flyktingfrågan och migrationsströmmarna är en drivande fråga för vitmaktmiljön, menar Säpo:s expert på författningsskydd, Ahn-Za Hagström.