Tror att höghastighetsbana tränger undan regionala tågtrafiken i Mälardalen

Ett nytt höghastighetståg kan få stora effekter på den regionala tågtrafiken i Mälardalen. De befarar politikerna i Region Örebro län.

Politikerna i Region Örebro län har skrivit ett yttrande till den så kallade Sverigeförhandlingen som tittar på frågan.

Eftersom höghastighetsbanan skulle kosta så mycket pengar att bygga, siffran 300 miljarder kronor har nämnts, så finns det risk för att den regionala tågtrafiken får stå tillbaka, menar politikerna, de befarar också längre restider från Örebro till Göteborg.

– Vi behöver mer tågspår i Sverige, men det finns en stor oro att vår tågtrafik trängs undan om höghastighetsbanan ska byggas, säger Mats Gunnarsson (MP) ansvarigt regionråd.