Uppgörelse klar: Amorteringskrav från 1 juni

1:58 min

Nu är finansutskottets uppgörelse klar. Från och med juni blir det amorteringstvång för alla nya bolånekunder.

Undantag gäller lån för att köpa nybyggda bostäder, men bara i fem år.

Det var ett enigt finansutskott som i dag ställde sig bakom uppgörelsen. Beslutet kan försärka utvecklingen när det kommer till amortering, som enligt utskottets ordförande, redan går åt rätt håll.

– Det här kommer att leda till att man, i mycket större utsträckning än man har gjort tidigare, amorterar. Visst har det hänt en del med amorteringskulturen sedan den här diskussionen började. Det har gått åt rätt håll. Det här kan ytterligare förstärka den utvecklingen och det är bra för Sverige, tycker finansutskottets ordförande, socialdemokraten Fredrik Olovsson.

De senaste 25 åren har svenskarnas skulder ökat snabbare än deras inkomster. Bankernas egna amorteringskrav har inte räckt till för att stoppa den galopperande skuldsättningen, anser riksdagen som nu enats kring en lag som från och med 1 juni tvingar alla dem som tar nya bostadslån att amortera.

Bland annat blir amorteringen två procent av hela lånesumman för lån som motsvarar 70 procent eller mer av bostadens värde.

Men det blir ett undantag: De som tar lån för att köpa en nybyggd bostad slipper lagens krav på amortering.

– Vi gör undantaget för att inte hamna i ett läge där ett amorteringskrav hämmar nybyggnationen, förklarar Liberalernas Erik Ullenhag.

Regeringen ville inte ha något undantag, men gick till slut med på det genom kompromissen att sätta en tidsgräns på fem år. En tidsgräns är bra, säger Vänsterpartiets Ulla Andersson.

– En person eller familj som köper en bostadsrätt ska veta under vilka förhållanden man köper den. Det andra är att nyproduktionen är det som påverkar hushållens skuldsättning och därmed den finansiella stabiliteten väldigt mycket. Så att vi är glada över att vi har fått en tidsbegränsning, säger hon.

Sedan debatten om hushållens höga skuldsättning satte igång för några år sedan, har bankerna infört strängare amorteringsregler. Varför det ändå behövs en lag förklarar Moderaternas Ulf Kristersson.

– Det började med att bankerna ville göra det själva som en frivillig överenskommelse. Då hade Konkurrensverket invändningar mot detta och krävde att det skulle lagregleras. Det har varit en lite lång resa.

Kristersson säger att det naturliga är att amortera på lån.

– Men jag tycker att det nu är tydligt att vi vill ha en amorteringskultur och att det naturliga är att amortera på lån och det bli nu stadsfäst i ett regelverk, säger Ulf Kristersson.