Affär med Stena kan ha kostat Karlskrona kommun 100 miljoner

6:47 min

Karlskrona kommun kan ha gått miste om mellan 50 och 100 miljoner efter att de gått ihop med rederiet Stena Line i ett gemensamt bolag.

Det var 2010 som kommunen tillsammans med Stena bildade bolaget som fick namnet Karlskrona Baltic Port, KBP. Innan dess betalade Stena en hamnavgift till kommunen, men när bolaget bildades upphörde det.

Förluster
Enligt kristdemokraten Tommy Olsson som då också var ordförande för tekniska nämnden var kommunen inte en tillräckligt bra förhandlare när bolaget kom till, och han anser att kommunen gjort stora förluster på affären.

– Jag är helt övertygad om att man gjort  förluster varje år. De siffror som redovisades när jag satt som ordförande pendlade mellan tio och 20 miljoner per år och inget säger att det förändrats idag, säger han.

Men varför tar man då inte betalt av Stena, ett av världens största färjerederier? Förklaringen kan vara att kommunen missade eller valde att inte reglera detta när den sålde kaj och terminalområde på Verkö till Stena för fem år sedan, och då bildade KBP med Stena Line, som har det avgörande inflytandet med 51 procent.

Kritisk
Tommy Olsson var kritisk till försäljningen för han var rädd för att kommunen skulle bli överkörd.

Och när det gemensamma bolaget bildades så slöts ett nytt hamnavtal Stena, men då mellan det nya bolaget KBP och Stena, i stället för mellan kommunen och Stena. Stena har alltså fortsatt betala, fast till sig själv.

Och Tony Michaelsen som är Stenas linjechef i Karlskrona håller med om att kommunen kan ha gjort en miss när den slutat skicka fakturor.

– Jag tycker kommunen har missat ja. Om ingen ber om någon betalning så är det väl inte så konstigt att vi inte betalar, säger han.

Orimligt
Men Camilla Brunsberg (M) som tog över som kommunalråd bara några månader efter att KBP bildades, hon håller inte med om att det är en miss. Hon tycker det är rätt att Stena Line betalar till KBP.

– Vi har ju fattat ett beslut att Stena ska betala till KBP, då vore det ju fullständigt orimligt om kommunen sedan också skulle fakturera samma kostnad, det begriper ju var och en, säger hon.

Men Tommy Olsson var ju ordförande för tekniska nämnden när KBP bildades, och dessutom kritisk till affären. Kunde inte han ha sett till att kommunen fortsatt skicka fakturor till Stena? Och Tommy Olsson medger att det här kanske är det han ångrar mest under sin politiska karriär.

– Hade jag vetat mer så hade jag kunnat vara duktigare, men man är inte fullfjädrad, varje dag lär man sig något nytt , säger Tommy Olsson.