Kalcium styr din sömn

Medicinforskare från bland annat Tokyos universitet har genom försök på möss upptäckt hur viktigt kalcium är för att sova länge. Ju högre tillförsel av kalcium till nervcellerna, desto längre sover man.

Det är tidigare känt att en hög dos av kalcium till våra nervceller i hjärnan gör att hjärncellerna blir mindre aktiva.

Men att den höga kalciumtillförseln också skulle spela en betydande roll för vår sömn har inte varit lika känt.

I studien hittade man sju gener som är involverade i mekanismerna bakom kalciumtillförseln till hjärnans nervceller, genom att bland annat modifiera möss med den så kallade CRISPR/Cas9-metoden.

Forskningen öppnar nya dörrar inom sömnforskningen, och nästa steg skulle kunna vara att titta på vilka mekanismer som styr kalciumtillförseln.


Källa: Fumiya Tatsuki et al. Involvment of Ca2+-Dependent Hyperpolarization in Sleep Duration in Mammals. DOI: 10.1016/j.neuron.2016.02.032