Vård

Strokepatienter får lyckopiller i ny studie

1:10 min

Östersunds sjukhus har gått med i en stor studie för strokepatienter där man vill se om ett välbeprövat antidepressivt läkemedel kan förbättra läkningen i hjärnan efter en stroke.

Ett 30-tal sjukhus i Sverige är med i den akademikerdrivna läkemedelsstudien som ska pågå under några år.

Patienterna i studien får sitt första piller 2 till 15 dagar efter en akut stroke. Antingen ett låtsaspiller eller ett som innehåller fluoxetin. Ett läkemedel som länge använts mot depression, men som man nu ska undersöka om det även kan hjälpa strokepatienter att snabbare få tillbaka till exempel talet eller funktionen i en arm. Behandlingen pågår i ett halvår och patienten kommer följas upp i ett år efter sin stroke.

– Det skulle vara oerhört roligt om man kunde erbjuda även den läkemedelsformen för att påskynda återhämtningen för en strokepatient, säger Linda Wiklund, sjuksköterska på strokeenheten på Östersunds sjukhus.