Faror med mer vegetarisk kost

1:52 min

Fler människor i Sverige kan drabbas av njurproblem och benskörhet om allt fler går över till mer vegetarisk kost. Orsaken är den giftiga tungmetallen kadmium.

Mer vegetarisk kost är bra för folkhälsan. Men det finns också nackdelar med mer frukt och grönt.

Idag är vegetarianer en riskgrupp för att få i sig ohälsosamma mängder kadmium. En annan riskgrupp är kvinnor eftersom kroppen tar upp mer kadmium från maten om man har järnbrist.

En orsak är att mat odlas på jordbruksmark med naturligt höga halter av den giftiga tungmetallen kadmium. Följderna kan bli benskörhet och skador på njurarna.

Ett par hundra tusen svenskar beräknas idag få i sig så mycket kadmium via vegetabilier att de riskerar att drabbas av den här typen av negativa hälsoeffekter, enligt Livsmedelsverket.

– Därför måste samhället se till att halterna sjunker i våra grödor, säger Marie Vahter som är professor i miljömedicin på Karolinska institutet.

Under många år har insatser gjorts för att minska vår exponering för kadmium. Det finns exempelvis mindre mängder kadmium i handelsgödsel, mindre användning av kadmiumbatterier och minskade utsläpp av kadmium från industrin. Trots det minskar inte den här gifiga tungmetallen i livsmedlen i Sverige.

– Trots alla insatser som gjorts verkar det inte som att vi har sänkt människornas exponering. Så det måste nog till att sänka halterna i den mat vi äter. Jag tror det är det allra viktigaste, säger Marie Vahter.

Ett skäl till att kadmium i maten inte sjunker är att vissa jordbruksområden har naturligt höga kadmiumhalter i jorden.

Det mest effektiva sättet att minska mängden kadmium i maten kan vara att sluta odla livsmedel på bland annat delar av Österlen i Skåne, delar av Östergötland och delar av Jämtland.

Detta enligt kartläggningar som utförts av bland andra Jan Eriksson som är kadmiumforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

– Det man möjligen kan göra är att man helt enkelt inte odlar mat på marker där halterna är högst eller där upptaget i växterna av kadmium är högst, säger Jan Eriksson.