Varningen: Gifter kan finnas i Mönsterås grundvatten

2:15 min

Efter att ha hittat rekordhöga halter av tungmetaller i brunnsvatten i Skåne, rekommenderar nu experter att det görs mätningar på fler platser i landet. Bland annat i Mönsterås.

Metallerna som bly och kadmium har upptäckts i skånska Höör. Anledningen till att man tror att även Mönsterås är drabbat, är att det finns liknande bergarter där.

SGU, alltså Sveriges geologiska undersökning, har kartlagt grundvattenflödena under några år.

– Allt pekar på naturliga orsaker. Troligen är det så att det från början kommer från berggrunden, säger Peter Dahlqvist vid Sveriges geologiska undersökning (SGU), som gjort undersökningen.