Dieselutsläpp förorenade bäck i Falkenberg

Stora mängder av vad som tros vara diesel har läckt ut i Gruebäcken bakom vårdcentralen i Falkenberg.

Det var en förbipasserande som kände den skarpa lukten under sin morgonpromenad och larmade räddningstjänsten.

Bäcken mynnar ut i Ätran men om det är oklart hur mycket som hann nå ut i ån innan räddningstjänsten kunde begränsa spridningen med hjälp av länsar.

Det är också oklart om varifrån dieseln kommer. Polisen har på morgonen varit på platsen och skrivit en anmälan om misstänkt miljöbrott.

Kommunen ska också ha varit på plats för att lokalisera källan till utsläppet.