Högskoleverket berömmer LTU

Undervisningen i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet får beröm från Högskoleverket.
Vanligtvis försöker institutionerna pressa in så många studenter som möjligt i storföreläsningar men på nationalekonomin har de gjort tvärtom. Där försöker de att använda studenten som en resurs i sin egen utbildning, bland annat genom att dela in klasserna i mindre grupper så att studenterna aktivt kan hjälpa varandra. Både lärare och studenter tycker att systemet fungerar bra och nu har Lunds universitet visat intresse, trots att modellen i sin nuvarande form anses för dyr. Det är Högskoleverket som har granskat 222 utbildningar på landets högskolor och universitet och funnit att det finns en risk för att trycket på lärarna är så stort att kvaliteten på utbildningen sjunker. På Nationalekonomiprogrammet i Luleå är studenterna färre per lärare, jämfört med övriga landet.