Politiker oense om betalning för soptipp

1:47 min

Vem ska betala för en flytt av soptippen i Kiruna? Det är kommunens politiker oense om.

Det socialdemokratiska kommunalrådet Kristina Zakrisson tycker att det är kommunens ansvar.

– Det är inte roligt att ha ett nytt centrum bredvid en anläggning om den luktar, men det problemet har vi redan idag med de som idag bor i närheten. Så den åtgärden måste vidtas oavsett stadsomvandling eller inte.

Vem ska betala för en flytt, om det blir en sådan?

– Det vi måste göra på grund av stadsomvandlingen ska LKAB stå för. Men om vi ska vidta åtgärder som är oberoende av om vi har stadsomvandlingen eller inte, då kan vi inte gärna kräva att LKAB ska betala för det också, säger Kristina Zakrisson.

Centerpartisten Mats Holmström, som är ledamot i kommunfullmäktige, har en annan syn på saken. Han anser att det är stadsomvandlingen som orsakar en flytt.

– Vad jag förstår nu kommer det att drabba Kirunaborna genom höjda avgifter. Jag tycker att det här är något som LKAB borde ha betalat, säger han.

Det nya Kiruna byggs inte långt från soptippen. Därför har det länge talats om att den antingen måste flyttas eller byggas om.

Det kommunalt ägda bolaget Tekniska verken ska före sommaren peka ut en ny plats för anläggningen. Just nu finns det fyra olika platser att välja mellan.

Socialdemokraten Lars Törnman är ordförande i Tekniska verkens styrelse och han är tydlig med att det är stadsomvandlingen som påverkar avfallsanläggningen.

På frågan om vem som ska betala svarar han:

– Det här ingår i den strukturomvandling som kommer från gruvbrytningen i LKAB och då har LKAB ett stort ansvar, säger Lars Törnman.

Partikollegan Kristina Zakrisson replikerar:

– Eftersom han är ordförande i Tekniska verken, som har ansvar för anläggningen, så är det kanske lite bekvämt att kunna tycka att någon annan borde ta kostnaden. Jag tycker inte att det är lika självklart, säger hon.