Bonde dömdes för gödselbrand

En lantbrukare från Knivstatrakten dömdes idag i Uppsala Tingsrätt för miljöbrott.
Mannen har vid ett tillfälle satt eld på en gödselhög som även innehöll miljöfarligt avfall som plast, elskåp, samt bygg-och hushållsavfall. Högen brann i flera veckor och enligt rätten var både röken och det vatten som kom från det omfattande släckningsarbetet förorenat. Jordbrukaren dömdes till dagsböter.