Staten bör riva Hästhagen

Tierps kommun gör nu ett nytt försök att få staten att ta över ansvaret för det övergivna och förfallna bostadsområdet Hästhagen i Söderfors.
Bygg och miljönämnden kommer på sitt sammanträde nästa vecka att besluta att kräva av staten att den river fastigheterna i det herrelösa bostadsområdet. Det är efter en företagskonkurs för flera år sedan som Tierps kommun vid upprepade tillfällen försökt få staten att ta över ansvaret, men det har hittills varit utan framgång.