Par dömdes för människorov

Det före detta uppsalapar som stått åtalade för att ha rövat bort en pojke i Irak och fört honom till Sverige, dömdes idag till fängelse vid Eskilstuna tingsrätt.
Mannen döms till 7 års fängelse för männsikorov och kvinnan döms till 3 års fängelse för olaga frihetsberövande. Paret skall också betala ett skadestånd till pojken på totalt 440 000 kr plus ränta. Pojken finns idag i ett familjehem i Södra Sverige.