För lite sol kan vara skadligt

1:57 min

Att undvika att vistas i solen kan vara en lika stor riskfaktor som rökning, stillasittande och övervikt när det gäller hjärt-kärlsjukdom och död. Det framkommer i en ny svensk studie som publiceras i aprilnumret av tidskriften Journal of Internal Medicine.

Forskare vid Karolinska universitetssjukhuset har jämfört risken hos kvinnor som solat mycket, måttligt eller inte alls, och det visar sig att de som inte solar sig alls löper en fördubblad risk att dö i förtid.

Tidigare studier har visat liknande resultat, men nu har forskarna granskat hur stor risken blir om man inte exponeras för sol. Den är påtaglig, säger Pelle Lindqvist som är docent vid Karolinska i Huddinge:

– Vi har följt nästan 30.000 kvinnor i 20 år och frågat hur de solar och ett antal andra parametrar. Och då ser vi att kvinnorna som inte solar har en dubblerad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom. De löper också ökad risk att drabbas av till exempel autoimmunitet som diabetes och MS.

Att undvika att vistas i solen kan vara en lika stor riskfaktor som rökning, stillasittande och övervikt när det gäller hjärt-kärlsjukdom och död, enligt den nya studien som publiceras i Journal of Internal Medicine. Den visar också att risken att dö i förtid minskar om man vistas längre tid i solen, till en viss gräns. För överdrivet solande kan också vara farligt, enligt Pelle Lindqvist.

Men varför ett måttligt solande kan minska risken för till exempel hjärt-kärlsjukdomar är fortfarande oklart. Där har studien inga svar.

– En huvudhypotes har ju varit att undvika D-vitaminbrist, som är vanligt på våra breddgrader, säger Pelle Lindqvist. En annan är har varit att solning frisätter kväveoxid som är positivt för kärlsystemet. En tredje är att kroppen har ett inbyggt belöningssystem med en endorfinfrisättning. Endorfinerna minskar ju stressnivån i kroppen och både kronisk och akut stress är ju några av våra folksjukdomar.

Vi varnas ju hela tiden för att det är farligt att sola?

– Vi ser här att de som inte solar löper en dubblerad risk att dö i förtid. Personligen tycker jag att de som kommer med råd att man ska undvika sol tar på sig ett väldigt stort ansvar.

Nu går vi mot en soligare säsong, vad blir budskapet?

– Att man kan ta lunchkaffet ute i solen. Då blir det varje dag, mitt på dagen och det blir inte för länge.

Läs hela studien här: Journal of Internal Medicine