Kalmar kommun registrerade journalister

Kalmar kommun har JO anmälts för att ha registrerat journalisters namn och vilka handlingar de begärt ut av Samhällsbyggnadskontoret.

Det är två journalister som gjort anmälan. En journalist på Östra Småland och en på Barometern som ställt sig bakom den första.

De båda journalisterna menar att kommunens agerande strider både mot offentlighetsprincipen och personuppgiftslagen.

Det var i samband med intensiva granskningar 2014 kring bygglov som stred mot kommunens detaljplan som regristreringen började

Politiker och tjänstemän har också efterfrågat vilka handlingar som journalisterna begärt ut och därmed fått inblick i det journalistiska arbetet.

JO kräver nu att samhällsbyggnadsnämnden svarar på anmälan och om deras handlade stämmer överens med kravet på anonymitetsskydd.