Muskövarv - osäker framtid

Det går inte att sälja Möskövarvet och varvets framtid är därför oviss.
Det konstateras i den utredning av Muskövarvets framtidn som gjorts. Utredaren föreslår istället att försvaret ska driva varvet affärsmässigt. Och enligt utredningen kan det på sikt betyda att varvet avvecklas och hela mösköanläggningen därmed är hotad. Försäljningen av Muskövarvet strandade på att regeringen inte ville garantera att försvaret skulle anlita varvet för marinens underhåll.