Extraknäck inte offentliga

Kommunens revisorer i Nyköping kommer inte släppa det material som ligger till grund för den kritik som framkommit mot att Nyköpings kommun har för oklara riktlinjer över anställdas bisysslor. Det säger Jan Carle som är ordförande i kommunens revision.
Sedan årsskiftet får nämligen inte kommunanställda ha bisysslor som kan skada förtroendet. Men de senaste tre åren har Nyköpings kommun betalat ut närmare 5 miljoner kronor till företag med nära anknytning till personer anställda av kommunen. Men vilka personer det är eller inom vilka områden det är vanligast kommer alltså inte att offentliggöras.