"Svenska medier förtiger medvetet fakta om invandringen."

26 min

Det påståendet från paret Ulf Adelsohn och Lena Adelsohn Liljeroth har väckt en hel del uppmärksamhet. Det kommer från ett långt söndagsreportage i Dagens Nyheter, som handlar om hur Sverigedemokraternas värderingar ska ha vunnit alltfler anhängare på Östermalm i Stockholm.

I Studio Etts debatt säger paret att medier undviker att skriva negativa detaljer kring invandring. Lena Adelsohn Liljeroth berättar att hon ofta mött människor som uttrycker oro för invandring men att det förtigs i de traditionella medierna.

-Jag har rest kors och tvärs över landet och det har hela tiden kommit upp. Det har funnit en föreställning om att det skulle orsaka problem, det har man inte velat lyfta.

Ulf Adelsohn hävdar att många avhåller sig från att säga vad de tycker av rädsla för att stämplas som rasister.

-Uttrycker man en åsikt som inte står i överenstämmelse med vad man ska tycka så tar de genast fram rasistkortet.

Jan Helin, fd chefredaktör på Aftonbladet tycker att parets resonemang är anmärkningsvärd.

-De pratar om uppfattningar men låt oss titta på fakta, Gunilla Hultén har forskat om svensk journalistik, från 1985 börjar invandring skildras som ett problem. 

Programledare Jörgen Huitfeldt frågar om det inte ändå finns en skillnad mellan hur journalister över lag ser på invandring och hur läsarna ser på det.

-Så kan det vara, svarar Jan Helin, men låt oss minnas att journalistik är ett hantverk som inte ska påverkas av vilken uppfattning man har. Dessutom finns en pressetik som säger att man ska vara försiktig med att publicera namn.

Även gästprofessorn i journalistik vid JMK, Sigurd Allern, framhåller att många undersökningar visar att invandring ofta förekommer i negativa sammanhang, som våld och brott. Han säger sig vara överraskad över att en före detta kulturminister använder sig av Avpixlat.

-När jag hör paret berätta att de läser Avpixlat för att få info om förortsbråk så undrar jag vad de har för nyhetskriterier.

Lena Adelsohn Liljeroth framhåller att hon inte är rasist för att hon av intresse ibland går in på Avpixlat, liksom det inte gör henne till kommunist om hon någon gång läser Proletären.