Svar till Paul Ronge med flera om namngivning

PR-konsulten Paul Ronge har i sociala medier upprepade gånger kritiserat att hans och några kollegers namn eller bolag nämndes i vårt reportage om PR-kostnader i lördags, men inte namnet på tre kolleger som anlitats av Sjöfartsverket.
Namngivning i medier är ofta en avvägningsfråga. Flera faktorer påverkar beslutet: bland annat vad som berättas i reportaget om en person, vilken maktställning personen har i samhället och vilken roll den personen har i offentligheten.
I det här fallet är alla de namngivna företagen och konsulterna etablerade aktörer med en hög profil i offentligheten. Dessutom anklagas de i reportaget inte av någon för något professionellt missgrepp. Det värsta man kan tänka om Ronge efter reportaget är nog att han är bra men dyr. Knappast problematiskt för en konsult.
När det gäller de tre icke namngivna konsulterna finns i reportaget ett uttryckt missnöje från kunden Sjöfartsverket och en implicit anklagelse från andra om att ha givit dåliga råd som lett till en episkt konstig intervju som sänts i UG:s tre reportage om en helikopterupphandling. Samtidigt har det inte gått att slutligt reda ut vilka råd de tre givit. De tre har en lägre profil i branschen och har tidigare förekommit mycket sparsamt i offentligheten jämfört med de namngivna.
Efter de överväganden som skissas ovan valde vi till slut att inte namnge de tre konsulter som jobbat åt Sjöfartsverket. Det är en avvägning och inte ett självklart beslut – men ett beslut vi står fast vid. Vi hoppas att resonemanget i och med denna förklaring blivit lite tydligare.
LASSE TRUEDSON
Producent för Medierna