Föräldrar nöjda i Mjölby

Föräldrar i Mjölby är mycket nöjda med det bemötande och den information de får från sitt barns förskola, visar en ny undersökning.
Enkäten gjordes under mars månad med föräldrar till barn mellan 1 och 5 år som går i förskola. Genomsnittstalet hamnade på 4.62 av maximala 5.