BO kritisk mot skolan - möt funktionshindrade bättre

11 min

Omkring 15 procent av alla skolelever i Sverige bedöms ha någon typ av funktionshinder. Men alla får inte den hjälp och det stöd de behöver, för att kunna hänga med och utvecklas på samma sätt som andra barn. Det skriver Barnombudsmannen i en ny rapport. BO kräver att skolan måste ha bättre kompetens att bemöta elever med funktionshinder. Hör Elinor Kennerö-Tonner, biträdande rektor på Källbrinksskolan.

En grupp som ofta kommer i kläm, är flickor med neuropsykiatriska funktionshinder. Magdalena Wretjung är en av dem. Hon fick sin ADHD-diagnos först som 17-åring, eftersom hon inte riktigt betedde sig som man tänker sig att ett barn med ADHD ska göra. Möt henne i ett reportage av Gilda Hamidi Nia.