I vilka produkter finns de förbjudna bekämpningsmedlen?

De prover från Livsmedelsverket som Ekot gått igenom visar spår av 22 kemikalier som är förbjudna inom EU. Det handlar om några av världens farligaste bekämpningsmedel.

Hur kan förbjudna ämnen ändå finnas i maten?

Av olika anledningar. Om förbjudna ämnen påträffas i maten från odlingar i EU länder beror det antagligen på att odlarna struntat i- eller inte känner till förbudet.

Livsmedelsverket slår inte larm om halterna inte är väldigt höga så kontrollmyndigheterna i dessa länder får inget veta.

En del av de förbjudna ämnena är godkända i andra länder och används alltså där regelbundet. Eu har inga synpunkter på om grönsaker och frukt som importeras odlats med hjälp av förbjudna substanser.

Varför används ämnena ändå i europeisk matproduktion?

De här bekämpningsmedlen har ju tillverkats för att de är effektiva. I en del fall blir kostnaden lägre och arbetsinsatsen lägre om man använder sig av de förbjudna substanserna.

Hur orolig ska man vara?

Det beror på vem du frågar. Enligt livsmedelsverket är det ingen fara för hälsan eftersom nivåerna är så låga. Men när det gäller en del av de förbjudna ämnena.

De som är hormonstörande och påverkar fortplantningen så kan inte livsmedelsverket lämna några garantier. Osäkerheten är mycket stor och för gravida kvinnor och små barn kan det vara farligt att få i sig även mycket små halter om det sker vid ett kritiskt tillfälle.

Att de här ämnena återfinns i stickproven betyder att de troligen används regelbundet på vissa håll och dessa produkter är det då bra att undvika. Sen finns också en moralisk oro.

En del ämnen som påträffats är mycket akutgiftiga och cancerogena vilket leder till väldigt stora risker för de arbetare som jobbar med dem. Och vill man bidra till att de skadas genom att köpa grönsaker och frukter som odlats med hjälp av dessa livsfarliga substanser?

Vad ska man hålla utkik efter i matbutiken?

Risken är betydligt lägre om man håller sig till grönsaker och frukt producerad i Europa. Antalet överskridanden är lägre och förbjudna ämnen inte lika vanligt förekommande.

Men vill man vara säker på att inte exponeras för hormonstörande, nervskadande och fortplantningshämmande ämnen är det bäst att välja ekologiskt.

I ekologiska grönsaker och frukter hittas väldigt sällan rester av bekämpningsmedel.

Några produkter är det särskilt viktigt att se upp för. I dessa hittas ofta många substanser av både förbjudna och tillåtna ämnen:

Hit hör: Vindruvor/russin, gojibär, apelsiner, utländska jordgubbar, äpple, chilifrukter och ris.

Läs mer: Livsmedlen med många bekämpningsmedel