Övertiden minskar i Karlstad

Det blir allt mindre arbete på övertid för de anställda i Karlstads kommun, under årets tre första månader minskade övertidsuttaget med 30 procent.
Övertiden minskar i alla de kommunala förvaltningarna i Karlstad - den förvaltning som första kvartalet förra året hade mest övertid, vård- och omsorgsförvaltningen, har minskat övertidsuttaget med 40 procent. Personaldirektör Ulf Nyqvist tror att några av förklaringarna till minskningen är höjd grundbemanning, fler heltider istället för deltider och att arbetsformerna ändrats på många håll.