Förbjudna bekämpningsmedel i mat i svenska butiker

3:34 min

Många av världens farligaste bekämpningsmedel förekommer i livsmedel i svenska butiker trots att de är förbjudna i hela EU. En del av dem är hormonstörande och därmed farliga även i mycket små doser.

22 av världens farligaste bekämpningsmedel förekommer i mat som säljs i svenska butiker, trots att de är förbjudna i hela EU. En del av dem är hormonstörande och därmed farliga även i mycket små doser, men trots att Livsmedelsverket hittat rester av dem även från europeiska odlingar har man inte slagit larm. Det här visar en granskning som gjorts för boken Miljödieten i samarbete med Ekot.

– Vad jag kan se nu är det flera av de här hormonstörande ämnena som förbjöds för 10 år sedan i Europa, säger Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen. Men de används fortfarande.

Ekots och boken Miljödietens granskning av Livsmedelsverkets stickprovskontroller visar att rester av misstänkt hormonstörande ämnen hittats i flera av våra vanligaste livsmedel. Äpplen, apelsiner, ris, vindruvor, russin och chilifrukter är några av dem.

Bekämpningsmedel som innehåller hormonstörande substanser, är en fara för både människor och djur på platsen där de odlas och för oss konsumenter även i mycket små doser, hur små är det egentligen ingen som vet idag.

– Det påverkar till exempel reproduktionen och förmågan att få avkomma. säger Peter Bergkvist. Det är ju egenskaper som är oacceptabla egentligen.

Är det då en fara för dem som hanterar bekämpningmedlen eller för oss som äter produkterna?

– Både och. Just när det gäller de här hormonstörande ämnen så är inte bara de doser man utsätts för relevant, utan även när man utsätts för de här ämnena.

Så även i väldigt små doser kan det alltså vara skadligt?

– Ja, och det är egentligen ny kunskap man lär sig mer och mer om den här typen av effekter.

Så det vill man absolut inte ha i maten över huvud taget?

– Det är olämpligt av flera skäl.

De här bekämpningsmedlen är förbjudna i EU sedan lång tid tillbaka. Detsamma gäller andra bekämpningsmedel som på andra sätt är farliga för oss konsumenter eller för att de riskerar skada människor, djur och natur i närheten av odlingsplatsen.

Totalt rör det sig om 150 fall de senaste fem åren. Men på Livsmedelsverket tycker man att utvecklingen går åt rätt håll.

– Antalet fall som innehåller så höga nivåer att de är skadliga för oss konsumenter minskar, säger Petra Fohgelberg, statsinspektör på Livsmedelsverket. Om vi håller oss till överskridande av gränsvärden så har det minskat drastiskt sedan 2009. Då är det en klar trend rakt neråt.

De förbjudna bekämpningsmedlen finns framförallt i livsmedel som odlats utanför EU. Men vår granskning visar att även grönsaker och frukter, som odlats i EU-länder innehåller rester av förbjudna ämnen. Även av sådana som misstänks vara hormonstörande. Rester av förbjudna bekämpningsmedel har hittats i apelsiner från Spanien, olivolja från Grekland, äpplen från Belgien, vindruvor från Grekland och gurka från Holland.

Men så länge det inte rör sig om halter som överskrider Livsmedelverkets gränsvärden slår Livsmedelsverket inte larm. Bönderna kan fortsätta använda de illegala substanserna.

- Vi har inte just så att vi söker ut just förbjudna..., säger Petra Fohgelberg.

Men om ni hittar rester av förbjudna ämnen i mat som är producerad inom EU, gör ni något speciellt då?

– Inte om de inte överskrider ett gränsvärde.

Varför gör ni ingenting då om ni upptäcker att de används olagligt i ett EU-land?

– Ja, alltså vår kontroll har ju fokus att kontrollera mot gränsvärde.

Det handlar också om att Livsmedelsverket databas inte innehåller uppgifter om vilka bekämpningsmedel som är förbjudna. De upptäcks alltså inte automatiskt i kontrollerna. 

Peter Bergkvist på Kemikalieinspektionen tycker att Livsmedelsverket ska överväga att ändra sina rutiner och larma det land där livsmedel som innehåller förbjudna bekämpningsmedel odlats:

– Just den här stickprovskontrollen är ju ett rätt bra sätt att uppmärksamma de här felanvändningarna och det vore ju bra om man tar tillvara på den kunskap som finns här.

Ungefär hälften av de grönsaker och frukt som testas innehåller rester av någon form av bekämpningsmedel ( inräknat de som är tillåtna att använda). Rester är vanligast i bekämpningsmedel i mat som importerats från andra EU-länder och mindre vanliga i svenskproducerade livsmedel än genomsnittet i EU

Vill man helt undvika bekämpningsmedelsrester kan man köpa ekoligskt producerad mat. I Livsmedelsverkets tester är det ytterst ovanligt att där finns rester av bekämpningsmedel.

Fotnot: De 22 bekämpningsmedel är förbjudna för användning inom EU. Det är dock inte förbjudet att importera livsmedel som är odlade med hjälp av dessa bekämpningsmedel utanför EU, så länge halterna är under de gränsvärden som EU beslutat om.