Ökad sjukfrånvaro i Lund

Sjukfrånvaron bland dom anställda i Lunds kommun fortsätter att öka. Därför ska kommunen nu satsa 1,5 miljoner på företagshälsovård och friskvårdskonsulenter.
Framförallt är det personalen inom barnomsorgen, skolan och vården som sjukskriver sig. Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. Förra året låg snittet på 38 dagar jämfört med männens 14 dagar. Ökad stress och press i jobbet är främst orsaken till att sjukskrivningarna ökar, enligt kommunen. För personalen inom barnomsorgen pekar man speciellt på de allt större barngrupperna.