Nedåt för Vänersjöfarten

Det är fortsatt bekymmersamt för Vänersjöfarten och Vänerhamn AB minskade förra året sitt rörelseresultat med nästan en miljon kronor till knappt två miljoner kronor för helåret 2001.
Det gods som transporterades på Vänern gick ner med fyra procent under året - det är järnväg och lastbil som fortsätter att ta över mer och mer av transporterna. Ledningen konstaterar i årsredovisningen att lönsamheten inte är tillfredsställande och att ett fortsatt rationaliseringsarbete är nödvändigt framöver.