Industrin ökar inte som handeln

Medan de nya jobben de närmaste året väntas inom handeln och den privata tjänstesektorn ser det inte lika ljust ut för den offentliga sektorn och den traditionella verkstadsindustrin. Det visar länsarbetsnämndernas prognoser. Detta märks inte minst i den annars så framgångsrika Gnosjö-regionen, där den riktiga uppgången låter vänta på sig.