Östergötland

Bina har vaknat!

2:13 min

Efter ett hårt år för både bin och biodlare tycks årets bisamhällen ha klarat vintern bra, berättar Göran Pettersson från Norrköpings biodlareförening. 

Just nu råder det honungsbrist på många håll, men det kommer snart att vara återställt, tror biodlarna. 

Intresset för biodling är starkt. Biodlarföreningarna ser ett ökat intresse från kvinnor och återväxten är god.