Fler missbrukare i Köping

Förra året ökade antalet placeringar av vuxna missbrukare på behandlingshem i Köping. Totalt kostade institutionsplaceringarna 13 miljoner kronor.
Tillgången på alkohol, droger och psykofarmaka har ökat, säger Maarit Verga, som är avdelningschef för individ- och familjeomsorgen. Många av missbrukarna har dessutom psykiska problem, och när bostadsmarknaden hårdnar ställs fler på gatan när de inte klarar ett eget boende. -Men det är svårt att spara in kostnaderna eftersom kommunen har skyldigheter att hjälpa till, säger Maarit Verga. Hon hoppas att andra arbetsformer och en satsning på öppenvården kan vara en lösning.