Professorn: Färre våldsbrott och ökad trygghet

3:26 min

Soldiers of Odins talesperson påstår att våldsbrotten i Sverige ökar och att många känner sig otrygga. Men den samlade forskningen visar att den bilden inte stämmer, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet.

När P4 Dalarna intervjuar talespersonen för Soldiers of Odin i Sverige, Mikael Johansson, förklarar han organisationens mål så här:

– Vi vill att det blir tryggare och säkrare på gatorna för alla medborgare.

Varför har ni startat?

– Bland annat på grund av alla ökade våldsbrott och för att polisens resurser har minskat katastrofalt.

Men påståendet att våldsbrotten skulle öka är felaktigt. Det säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

– Den samlade bedömningen av den polisanmälda brottsligheten, dess orsaksstatistik, statistiken från sjukhusens mottagningar och andra undersökningar, ger vid handen att vi snarare har en minskning av våldsbrotten i Sverige de senaste 20 åren.

Vad pratar man om när man pratar om våldsbrottsligheten?

– Då pratar man i princip om kapitel tre i brottsbalken. Där hittar vi brott som mord, dråp och misshandel med dödlig utgång, samt andra misshandelsbrott. Ibland pratar man även om rån och sexuellt våld.

Soldiers of Odins talesperson Mikael Johansson menar att organisationen startats för att skapa trygghet. Men de nationella trygghetsundersökningar som görs varje år av Brottsförebyggande Rådet visar inte på någon ökad otrygghet.

– Den generella bilden som den här typen av studier visar är att människor blir mer och mer trygga i Sverige, säger Jerzy Sarnecki, och fortsätter:

– När det gäller brottsligheten påstås många saker som inte stämmer. Men den samlade bilden som görs av forskare, Brottsförebyggande Rådet och oberoende institut visar på en viss minskning av våldet, och en viss ökning av tryggheten.