Kommuner följer inte egna beslut om boende för äldre

2:23 min

Mellan 2013 och 2015 har antalet icke verkställda beslut när det gäller permanent boende för äldre ökat med 42 procent, enligt siffror ifrån Inspektionen från vård och omsorg, IVO.

Myndigheten misstänker också att kommunerna på olika sätt försöker undvika att hamna i statistiken. 

Anna-Karin Nyqvist, nationell talesperson i äldrefrågor vid Inspektionen för vård och omsorg, tycker att utvecklingen är problematisk.

Det är allvarligt att äldre personer som har ett behov av särskilt boende, inte får boendet tillgodosett. De kan handla om att man inte känner sig trygg hemma. Särskilt allvarligt blir det med demenssjuka som kan gå ut på natten eller sätta på en platta.

Svenska kommuner är skyldiga att rapportera ej verkställda beslut om särskilt boende till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, efter tre månader, och riskerar att få betala en särskild avgift efter sex.

Trots det har antalet ej verkställda beslut ökat med 42 procent, eller 1600 fall, sedan 2013.

Färska siffror från IVO visar att Västerås just nu sticker ut med 102 ej verkställda beslut. Erika Barreby är strateg på Sociala nämndernas förvaltning.

Vi är naturligtvis inte nöjda med det här. Vi fick fler ansökningar än förväntat förra året, och det är därför som det ser ut som det gör.

Inspektionen för vård och omsorg misstänker också att det finns kommuner som försöker undvika att hamna i statistiken genom att t ex. övertala äldre att ta emot mer hemtjänst, istället för att ansöka om plats på särskilt boende.

Det innebär att det i praktiken inte heller finns något beslut att överklaga.

Därför inleder myndigheten nu en granskning av rättssäkerheten i biståndsbedömningen i vissa kommuner, säger Anna-Karin Nyqvist nationell talesperson i äldrefrågor.

Man har ju alltid rätt att få sin sak prövad, och känner man sig otrygg så har man rätt att ansöka om särskilt boende. Annars blir den äldre rättslös och det ser vi allvarligt på, säger Anna-Karin Nyqvist.