Stillasittande är inte bra för hjärnan

1:34 min

Vi får allt fler vetenskapliga bevis för att fysisk aktivitet förebygger många folksjukdomar, som till exempel diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Men bevisen ökar också för att motion är bra för hjärnan.

– Vi vet att kärlhälsa förbättras av träning, och att kärlhälsa i kroppen i övrigt försämras av mycket sittande. Då borde det vara så att även kärlhälsa i hjärnan påverkas negativt av att man sitter mycket, säger Örjan Ekblom, docent i idrottsvetenskap på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm.

Det här måste vi forska mycket mer om, säger han. Men redan nu kan man säkert säga att hjärnan, precis som resten av kroppen, mår dåligt när vi sitter och sitter och sitter.

Däremot vet man att fysisk aktivitet ökar till exempel kroppens produktion av proteinet BDNF (brain-derived neurotrophic factor), som stimulerar nyproduktion av nervceller i hjärnan. Och då kan det räcka med en promenad.

Sannolikt kan den påverkan fysisk aktivitet har på kärlhälsan därför spela viktig roll vid utvecklingen av demenssjukdomar. Hur mycket vi rör oss, och hur mycket vi sitter helt stilla, påverkar många olika kognitiva funktioner som minne och inlärningsförmåga, säger Örjan Ekblom.

Han håller just nu själv på med studier kring hur fysisk aktivitet kan påverka sjukdomstillstånden depression och psykos.

– Idag är det väldigt många som sitter långa dagar, samtidigt som man har stora kognitiva och sociala krav på sig. Man behöver lära sig mycket mer om hur ett träningspass mitt på dagen faktiskt påverkar hur man mår på jobbet, säger han.

– Eller vad som händer om man ställer sig upp var tjugonde minut, hur man klarar av stress, hur man klarar av att lösa uppgifter, och hur man klarar att vara så här socialt flexibel som vi nu förväntas vara. Det tror jag kan vara ett forskningsfält som kan blomma upp på sikt. "Träningslära för kontorsarbetaren", föreslår Örjan Ekblom.