Föroreningar efter flygkraschen i Jokkmokksfjällen

0:58 min

Efter flygkraschen i Jokkmokksfjällen i januari visar prover nu spår av flygbränsle i naturen, rapporterar Sameradion och SVT Sápmi

Efter att ett postflyg kraschade i Jokkmokksfjällen i januari går Jokkmokks kommun nu ut med en varning. 

Kommunen uppmanar personer som vistas i området att vara uppmärksamma - snöprover från området visar nämligen spår av flygfotogen efter kraschen.

Det här innebär att vattendrag i området kan bli förorenade i samband med snösmältningen, säger Sabina Sjöström, miljöinspektör i Jokkmokks kommun.

– Det man förväntar sig är att det följer med smältvattnet nedströms, men hur mycket är svårt att säga för det hinner avdunsta mycket.

Berörda vattendrag och sjöar skulle då vara Oajejåhkå, Rávddajávrre, Rávddajåhkå samt Rávddaluoppal.

Redan nu går man ut med en uppmaning att vara försiktig när man dricker vatten i området. Men enligt Sabina Sjöström är det inte troligt att man råkar dricka förorenat vatten.

– Det smakar fotogen redan vid väldigt låga halter, därför är risken inte stor att någon kommer dricka förorenat vatten.

Kan man säga något om hur naturen påverkas? Bör man avstå att äta fisk till exempel?

Det är inget som vi går ut med nu. Inga prover är tagna i vattnet ännu och förmodligen finns det inte i vattnet nu, utan det är i samband med snösmältning som det skulle kunna bli föroreningar. Det kommer tas prover under våren och sommaren och det är först då vi vet vilka halter det är, om det ens kommer synas.

En första insats för att minska föroreningarna kommer troligen att utföras av arméns jägarbataljon, även om man inte ännu har fått någon formell förfrågan, säger Carl Johan Olofsson vid jägarbataljonen. 

– Det behövs någon form av insats innan snön smälter. Det man behöver göra då är att skotta igenom snötäcket så man ventilerar upp flygfotogenet så att det inte går ner i marken. 

För fyra år sedan kraschade ett militärflygplan av Herculesmodell i Kebnekaiseområdet. Också då spreds fotogen i naturen.

– När vi skottade uppe på kammen mellan nord- och sydtoppen kände man fotogendoften ganska tydligt. Det gick upp i luften istället för att gå djupare ner i backen.

Carl Johan Olofsson tror att det handlar om en relativt snabb insats för att ventilera fotogenet i jokkmokksfjällen.

– Är man 20-30 man så gör man ett sånt arbete på en halv dag ungefär. Men det krävs som sagt att vi får en formell begäran från Fastighetsverket och polisen innan vi kan sätta igång med insatserna.