Fack och arbetsgivare vill inte ändra hur tjänstepensionen fungerar

2:10 min

Män får i genomsnitt får dubbelt så mycket i tjänstepension som kvinnor. Men fack och arbetsgivare som står bakom avtalen om tjänstepension verkar inte vilja ändra hur tjänstepensionen fungerar.

Niklas Hjert är ordförande representerar de privatanställda tjänstemännen i PTK. Han vill höja pensionsinbetalningarna i allmänhet, inte ändra fördelningen inom tjänstepensionen.

Orsaken till att män får ut dubbelt så mycket är att arbetsgivaren normalt betalar in 4,5 procent till tjänstepensionen på löner upp till ungefär 37000 kronor i månaden.

På löner över 37000 kronor så betalas 30 procent in till tjänstepension. Och då män tjänar mer, så gynnas de av systemet.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll är förvånad över att männen i genomsnitt får dubbelt så mycket och pekar på att parterna kan ändra systemet.

Moderaten Lars-Arne Staxäng pekar på att fack och arbetsgivaren kan komma överens om att betala in mer till personer med lägre löner för att stärka jämställdheten.

I bakgrunden finns också det allmänna pensionssystemet där 18,5 procent av lönen betalas in till pensioner på lön upp till 37000 i månaden, men inget därutöver. Men även inberäknat allmänna pensionen så går en större del av lönen till pension på löner över 37000 än under.

Men Svenskt Näringslivs pensionsexpert Hans Gidehagen ser ingen anledning att förändra tjänstepensionen.

Han får medhåll av andra arbetsgivare, som Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom som pekar på att skillnaderna beror på att kvinnor jobbar mindre totalt sett och får lägre lön.