Låga pensioner oroar politiker

9:56 min

Kvinnor får långt mindre i pension än män. Politiker från regerings- och allianspartierna analyserar nu vad det beror på. Att kvinnor jobbar mindre är inte hela förklaringen. 

Vissa system, som tjänstepensionen, ökar i sig skillnaderna mellan könen.

Enligt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) är det viktigt att komma till rätta med skillnaderna i pension mellan män och kvinnor. 

Möjliga lösningar är att par med barn kan dela på de pensionspoäng de tjänar under de år som de är hemma med små och sjuka barn, eller att större delar av exempelvis premiepensionen kan föras över mellan gifta eller partners.