Smarta prylar för föräldrar med adhd

1:56 min

En gympapåse som själv påminner om att den glömts kvar i hallen. Det kan bli ett av resultaten i ett nytt forskningsprojekt. 

Hur kan smarta, uppkopplade prylar underlätta vardagen för föräldrar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som adhd eller asperger?

Redan i dag finns många tekniska hjälpmedel, men i det aktuella forskningsprojektet vill man utnyttja modern teknik ännu mer. Som exemplet med gympapåsen som känner av när den blir kvarglömd. 

Att ha en liten sensor på gympapåsen som känner av att "nu gick telefonen hemifrån, men gympapåsen står fortfarande kvar i hallen", då kan den varna innan man hunnit mer än fem meter hemifrån, säger projektledare Fabian Segelström på företaget Usify. 

Projektet heter ”Föräldrar med dolda funktionsnedsättningar i en värld av Internet of Things”. Fabian Segelström förklarar att "Internet of things" handlar om prylar som kan kommunicera med varandra över internet.

– Väldigt ofta så är sådana lösningar baserade på att smarta sensorer skickar lösningar till din mobil. Så mobilen blir ofta en sambandscentral för dina olika saker. 

I projektet, som finansieras av Post- och telestyrelsen, har man identifierat ett antal behov och haft workshops med experter på smart teknologi och föräldrar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för att tillsammans hitta lösningar.

En av föräldrarna som deltagit är Lena Furberg. Hon har adhd och berättar att tekniska hjälpmedel är viktiga för henne och många andra med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Man får helt enkelt stöd i vardagen för att hantera de svårigheter som vi har medfött, med bristande arbetsminne, prioritering och strukturering.

Lena Furberg är glad över att det här projektet kommit till, både för att det finns ett stort behov av smarta hjälpmedel och för att det sätter fokus på en ofta osynlig grupp i samhället.

– Det är ett steg i ledet att uppmärksamma föräldrar med dolda funktionsnedsättningar. Idag är det många som inte vågar berätta om sina problem, säger Lena Furberg.

Under våren ska nu ett antal prototyper av nya, smarta hjälpmedel tas fram. Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, är en av parterna i projektet. Petra Sommarlund på SP menar att det finns många vinster med att projektet fokuserar just på föräldrarollen:

– Kan man hjälpa dem att göra en smidigare vardag, så får även barnen en bättre vardag.

De snabba tekniska framsteg som hela tiden görs, innebär att det idag finns goda möjligheter att ta fram bra, smarta hjälpmedel, menar projektledare Fabian Segelström på Usify.

– Teknologin är mogen för att hjälpa de här personerna till ett bättre och värdigare liv, säger han.