Hög brandrisk i länet

Brandrisken i samband med årets valborgsfiranden är högre än normalt längs kusten.
Norrbotten upplever den snöfattigaste våren på tolv år, enligt uppgifter från SMHI. Brandchefen i Luleå, Patrik Bylin, varnar för riskerna med raketer och majbrasor. Brasan bör stå minst 25 till 50 meter från byggnader och elledningar och en ansvarig person ska se till att elden inte sprider sig. Även med raketer kan orsaka bränder om de landar i torra områden.