Bättre samverkan vid isolyckor efterlyses

2:07 min

Polisen i Östergötland saknar rutiner för samarbete med JRCC, Sjöfartsverkets flyg och sjöräddningscentral. Det här riskerar att leda till försenade räddningsinsatser där varje minut kan vara avgörande för att rädda liv

Vi har granskat de aktuella programmen för eftersök av försvunna personer för polisen i Sörmland, Västmanland, Uppsala och Stockholms Östergötlands och Jönköpings län.

I programmen som polismyndigheterna är ålagda att ha ska det anges vilka andra myndigheter som polisen ska samarbeta med när det krävs större insatser.

Men inte i något fall nämns JRCC.

Rebecca Stenberg, är forskare vid centrum för räddning och respons vid Linköpings universitet, och oroad över bristen på samarbete.

– Det är inte så att vi på något sätt är nedlusade med räddnings eller sökresurser i Sverige. Och allra värst är ju det här på landsbygden där resurserna är som glesast. Så självklart behöver man samverka och hela tiden utveckla bättre strategier för samverkan, säger Rebecca Stenberg.

Ett exempel på när den här bristen kan ha haft avgörande betydelse var när det i januari tog en och en halv timme från det att anhöriga ringde SOS alarm om att två äldre män var försvunna i ett utpekat område på skärgårdsis tills dess att polisen i Sörmland som följde sitt program för eftersök kontaktade JRCC som då startade en stor räddningsaktion. Bägge männen hittades senare döda.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap MSB, tycker att polisen borde ha samarbete med JRCC inskrivet i sina program för eftersök, men enhetschef Mats Berglund är inte förvånad att det inte är det idag.