Går mot svår sommar

Verksamheten för vård i livets slutskede drabbas hårt av sjuksköterskebristen i sommar. I Hässleholm och Kristianstad kan vården vid Hospice och kvalificerad vård i hemmet dras ner med en tredjedel av det ordinarie vårdutbudet.
Trots att man försökt rekrytera vikarier till sommarens semestrar så har man bara lyckats hitta två sjuksköterskor och en pensionerad läkare hittills. Nu erbjuds den ordinarie personalen pengar för att skjuta på sina sommarsemestrar.