Fortsatta bidrag till kommuner för att minska växthuseffekten

Det blir en fortsättning på de statliga bidragen till så kallade klimatinvesteringar.

Totalt är det 127 miljoner som ska fördelas av Naturvårdsverket, och den första november är sista ansökningsdag.

Det handlar om att kommunerna kan söka bidrag till investeringar som minskar växthuseffekten, till exempel genom att minska användningen av olja och kol.

Vid en regional konferens i Alvesta på tisdagen sa Naturvårdsverkets Petter Lydén att de investeringar som nu görs i Kronobergs län är mycket viktiga.

- Det är på det lokala planet som de verkliga minskningarna av växthusgaser kan göras, säger han.