Oroas över utökat busliv

En privatperson i Visby är orolig för att det blir ett utökat busliv i Visby innerstad i sommar. Anledningen är planerna på restaurangverksamhet vid Kallbadhuset. "
Vi som bor i innerstaden fruktar förstås att hög musik kommer att spelas från tidiga eftermiddagen till sena kvällen. Något som är ytterst opassande". I ett brev till kommunalrådet Hans Klintbom påpekar innerstadsbon att party-Visby fått alldeles för stort utrymme och att det finns människor som både bor och arbetar i Visby innerstad också sommartid.